< Search 14938 More Oil Jobs

Country:

Norway

Location:

Stavanger

Posted:

6 Days Ago

Imenco Smart Solutions

Imenco Engineering Projects er Imencos ingeniørkontor for mekanisk design, produktutvikling og prosjektledelseFra nye ideer og problemstillinger tar vi frem konsepter og prototyper samt designer, beregner og bygger våre løsninger.

På Engineering Projects er vi 25 ingeniører fordelt mellom ingeniørkontorene på Aksdal og Voll. Vi jobber tett integrert med andre avdelinger i Imenco og jobber i hovedsak med brede tverrfaglige prosjekter.

På avdelingen er vi mekanisk-, elektro- og automasjonsingeniører som er spesialisert innen o?shore EPC prosjekter.

Vi jobber fremst innen subsea design for o?shore wind, Olje & Gas med mekanisk utvikling, FEM analyse, struktur design, hydraulikksystemer, sveisekonstruksjon, automasjon og prosjektledelse.


Dine arbeidsoppgaver

 • Å planlegge og lede prosjekter til budsjettert kost, kvalitet og leveringstid.
 • Samhandle og lede ingeniørdisipliner for å utvikle design og metoder for gjennomføring av prosjekter.
 • Være delaktig i salgsfase av utviklingsprosjekter.
 • Videreutvikle styring av prosjektportefølje og e?ektivisere prosjektstyring med moderne prosjekstyringsgsverktøy.
 • Være sentral i arbeid med kundekrav for design og utarbeiding av nye løsninger.
 • Være støttespiller for selgere av løsninger og engineeringstjenester.
 • Frekvent rapportering av prosjektfremdrift.

Dine kvalifikasjoner

 • Bsc eller Msc, innenfor relevant disiplin: Engineering
 • Økonomi
 • PMP serti?sering ønskelig.
 • Andre kvali?kasjoner kan være aktuelt med passende erfaringer.

Din erfaring

 • Minimum 3 års erfaring med multidisiplinær prosjektledelse. Prosjektledelse fra landbasert energisektor, o?shore eller byggsektor.
 • Erfaring fra multidisiplin arbeidsmiljø.
 • Utførelse og ledelse av EPC(I) prosjekter. Erfaring med planleggingsverktøy.

Dine ferdigheter

 • Komfortabel med å jobbe i en multidisiplin arbeidsmiljø i høyt tempo og med tidsfrister. Evne til å arbeide med komplekse prosjektleveranser.
 • Evne til å håndtere arbeid mot internasjonale kolleger og kunder.
 • Flytende norsk og engelsk.
 • God IT kompetanse.

Dine personlige egenskaper

 • Trygg i et fagelig sterkt miljø.
 • Positiv og løsningsorientert med evne for å se klare delmål i store leveranser.
 • Endringsvillig med evne å ta beslutninger basert på skiftende prosjektmiljø.
 • God kommunikatør mot interne og eksterne grensesnitt.

Imenco tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn med mulighet å bygge din karriere gjennom arbeid i allsidige og utfordrende utviklingsprosjekter.
 • Innovative arbeidsmiljø med erfarne ingeniører og prosjektledere.
 • Arbeid i dynamiske team der innovasjon, nye løsninger og egne kreative ideer forfremmes.
 • Delaktighet i en multinasjonal bedrift med sterk fokus på vekst innenfor havvind, akvakultur, maritim industri og olje & gass.

Om arbeidsgiveren

Imenco gruppen feiret nylig 40 år som leverandør av Smart Solutions til O?shore og Maritim Industri
Imenco er aktive innenfor tre hovedsakelige forretningsområder: O?shore Oil & Gas, Havvind og Akvakultur
Vårt hovedkontor er i Aksdal utenfor Haugesund med designkontor i Aksdal, på Voll (Stavanger) og i Aberdeen. Vi utfører fabrikasjon av våre produkter i Aksdal, Wick (Scotland) og Ningbo (Kina).
Våra salgsteam er stasjonerte i Aksdal, Bergen, Aberdeen, Lafayette og Singapore. Vi er totalt over 300 ansatte spredt over de forskjellige lokasjonene.
Imenco har i dag 70 spesialistingeniører ansatte innen forskjellige disipliner.

For mer info og å sende søknad går du til Finn HERApply via indeed
Report Job

Similar Jobs


Technical Recruiter | Denver , United States | 6 hours ago

Recruiter - Las Vegas | Las Vegas , United States | 6 hours ago

Trainee Recruitment Consultant - Sunday Times Top 100 Employer | Manchester , United Kingdom | a day ago

Senior Recruiter - Anglo American | Home Based , South Africa | 2 days ago

Technical Recruiter | New York , United States | 2 days ago